Stav: Ukončená

Serverový čas: 15.12.2019 05:33

Karta obstarávania #OKT/0050/19
Drcení betonových stavebních sutí na deponii "Králov" v roce 2019

Informácie

ID zákazky
2873
Názov predmetu
Drcení betonových stavebních sutí na deponii "Králov" v roce 2019
Číslo spisu VO
OKT/0050/19
Druh postupu
VZMR
Typ obstarávania
VZMR
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
450 000,00 Kč
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Predmet obstarávania

Předmětem je drcení betonových sutí.

Stručný opis obstarávania

Předmětem veřejné zakázky je provedení drcení betonových stavebních sutí a předrcení hotového recyklátu na menší frakci na mobilní drtičce, práce s bouracím kladivem v místě plnění: deponie Králov u města Uherský Brod.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta na předkládání nabídek
08.03.2019 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
TSUB, příspěvková organizace
Adresa
Větrná 2037
Uherský Brod
688 01, Česká republika
Procesný garant
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
+420 572805136
Ďalšie kontakty
Ing. Eva Gregušová, 572 805 408, eva.gregusova@tsub.cz
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/05583926

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.