Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 25.05.2019 17:24

Karta obstarávania #AG.270.2.1.2019.S
Odbudowa - renowacja stawu Kozieławy położonego w leśnictwie Rudziniec, oddział 184 na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Kędzierzyn - II tura

Informácie

ID zákazky
2950
Názov predmetu
Odbudowa - renowacja stawu Kozieławy położonego w leśnictwie Rudziniec, oddział 184 na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Kędzierzyn - II tura
Číslo spisu VO
AG.270.2.1.2019.S
Číslo z vestníka EU
2019/S 051-116454
Druh postupu
Próg unijny zamówień
Typ obstarávania
Przetarg nieograniczony
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45200000-9 - Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb
45110000-1 - Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
45230000-8 - Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení, komunikačných a energetických vedení, na diaľnicach, cestách, letiskách a železniciach; práce na stavbe plôch
45111000-8 - Demolácie, úpravy staveniska a vyčisťovacie práce
45233000-9 - Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest
45111200-0 - Úpravy staveniska a vyčisťovacie práce
45233226-9 - Stavebné práce na stavbe príjazdových ciest
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Stručný opis obstarávania

zgodna z dokumentacją zamieszczoną na stronie internetowej zamawiającego - BIP

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Termin składania ofert
16.04.2019 11:30:00
Plánované otváranie žiadostí
16.04.2019 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
PGL LP Nadleśnictwo Kędzierzyn
Adresa
Stara Kuźnia, Brzozowa 48
Kotlarnia
47-246, Poľská republika
Procesný garant
Adam Tomaszewski
adam.tomaszewski@katowice.lasy.gov.pl
+48 774063082

Dokumenty