Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 25.05.2019 18:12

Karta obstarávania #03/2019_ZŠ Pliešovce
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ v Pliešovciach

Informácie

ID zákazky
2964
Názov predmetu
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ v Pliešovciach
Číslo spisu VO
03/2019_ZŠ Pliešovce
Číslo z vestníka VO
5173-WYT, VVO č. 50/2019-12.03.2019
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
137 496,86 EUR
Hlavný CPV
39162200-7 - Učebné pomôcky a zariadenia
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na 3 časti v
závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu:
Časť 1: Didaktické pomôcky
Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT
Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.03.2019 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
25.03.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Obec Pliešovce
Adresa
Hviezdoslavova 1
Pliešovce
96263, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Drahoslava Gmitrová
miamar.po@gmail.com
+421 915946513
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5330

Dokumenty

Časť 1: Didaktické pomôcky

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
101 637,85 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
39162200-7 - Učebné pomôcky a zariadenia
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 2: Technické a technologické vybavenie – IKT

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 794,03 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
30236000-2 - Rôzne počítačové vybavenie
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 3: Interiérové vybavenie – nábytok

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
34 064,98 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
39160000-1 - Školský nábytok
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy