Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 25.05.2019 17:28

Karta obstarávania #6033
Výstavba Domova pro seniory Opavská 2,4 Šternberk – stavební práce

Informácie

ID zákazky
2976
Názov predmetu
Výstavba Domova pro seniory Opavská 2,4 Šternberk – stavební práce
Číslo spisu VO
6033
Číslo z vestníka VO
Z2019-008172
Druh postupu
Podlimitní režim
Typ obstarávania
Otevřené řízení
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
60 000 000,00 Kč
Hlavný CPV
45215212-6 - Stavebné práce na domovoch dôchodcov
Doplňujúci CPV
45454100-5 - Reštaurovanie
71250000-5 - Architektonické a inžinierske služby a dozor
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ071 - Olomoucký kraj
Predmet obstarávania

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci stávajících, v současnosti nevyužívaných objektů budovy Opavská 2 a 4, Šternberk a ve vybudování přístavby, které budou nově sloužit jako zařízení sociální péče

Stručný opis obstarávania

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci stávajících, v současnosti nevyužívaných objektů budovy Opavská 2 a 4, Šternberk a ve vybudování přístavby, které budou nově sloužit jako zařízení sociální péče. Podkladem pro vypracování nabídky je soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, projektová dokumentace a další dokumenty, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta na předkládání nabídek
27.05.2019 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
27.05.2019 10:10:00
Lehota viazanosti ponuky
24.11.2019 00:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Město Šternberk
Adresa
Horní náměstí 16
Šternberk
785 01, Česká republika
Procesný garant
Hana Širgelová
sirgelova@sternberk.cz
+420 585086235
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
http://www.stavebnionline.cz/profil/sternberk

Dokumenty