Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.05.2020 04:49

Karta obstarávania #1539/2019
Rekonštrukcia bežeckej dráhy – 4. ZŠ

Informácie

ID zákazky
3036
Názov predmetu
Rekonštrukcia bežeckej dráhy – 4. ZŠ
Číslo spisu VO
1539/2019
Číslo z vestníka VO
5771-WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
266 149,32 EUR
Hlavný CPV
45236114-2 - Stavebné práce na stavbe plôch pre bežecké dráhy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom obstarania je rekonštrukcia bežeckého oválu (dl. 300m-4 dráhy, rovinka 130m-6 dráh) na úroveň športovisko s umelým športovým povrchom – UMELÝ VODOPRIEPUSTNÝ POLYURETÁNOVÝ ŠPORTOVÝ POVRCH hr.13mm (napr. SPURTAN WS alebo CONIPUR SP), UMELÝ VODONEPRIEPUSTNÝ POLYURETÁNOVÝ ŠPORTOVÝ POVRCH hr.13mm (napr. SPURTAN WS alebo CONIPUR SP) kladený na drenážny asfalt betón hr. 90mm (50+40mm), a revitalizáciu okolitého priestoru ihriska Rekonštrukcia bežeckej dráhy – 4. ZŠ, Žiar nad Hronom – katastrálne územie Žiar nad Hronom.
Podrobné riešenie je spracované v projektovej dokumentácií a výkaze výmer, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
16.04.2019 12:00:00
Plánované otváranie ponúk
16.04.2019 12:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Žiar nad Hronom
Adresa
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovenská republika
Procesný garant
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Dokumenty