Stav: Ukončená

Serverový čas: 17.06.2019 21:06

Karta obstarávania #46/19
Dodávky brusných kotoučů

Informácie

ID zákazky
3393
Názov predmetu
Dodávky brusných kotoučů
Číslo spisu VO
46/19
Druh postupu
VZMR
Typ obstarávania
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
700 000,00 Kč
Hlavný CPV
14811300-2 - Brúsne kotúče
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet obstarávania

Předmětem zakázky je dodávka brusných kotoučů HOOKIT dle přílohy č. 2 – Technická specifikace a ceník.

Stručný opis obstarávania

Předmětem zakázky je dodávka brusných kotoučů HOOKIT dle přílohy č. 2 – Technická specifikace a ceník.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
24.04.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Mgr. Eliška Brabcová
ebrabcova@dpmb.cz
+420 543171631

Dokumenty