Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 17.06.2019 21:34

Karta obstarávania #UP-VO/2018/935
Revitalizácia vnútrobloku Východná ulica, Trenčín -JUH

Informácie

ID zákazky
3399
Názov predmetu
Revitalizácia vnútrobloku Východná ulica, Trenčín -JUH
Číslo spisu VO
UP-VO/2018/935
Číslo z vestníka VO
74/2019, spis.zn.: 7534-.WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Predpokladaná hodnota
228 415,28 EUR
Hlavný CPV
45236250-7 - Stavebné práce na stavbe plôch pre parky
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky sú stavebné práce, dodávka tovaru a poskytnutie služieb na Vnútrobloku Východná ulica na Sídlisku Juh a rieši komplexnú úpravu verejného priestranstva s novým komunikačným riešením a vybavením vnútrobloku.

Stavba pozostáva zo stavebných objektov :
SO 01 Spevnené plochy – chodník
SO 02 Verejné osvetlenie
SO 03 Prekládka optického vedenia ORANGE
SO 04 Terénne úpravy a detské ihrisko
SO 05 Sadovnícke úpravy
SO 06 Odvodnenie ihriska
SO 07 Kanalizačná prípojka
SO 08 Vodovodná prípojka.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
13.06.2019 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
13.06.2019 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trenčín
Adresa
Mierové námestie 2
Trenčín
911 64, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Marta Sokolíková
marta.sokolikova@trencin.sk
+421 911041826

Dokumenty

Revitalizácia vnútrobloku Východná ulica, Trenčín- stavebné práce

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
141 056,19 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
45236250-7 - Stavebné práce na stavbe plôch pre parky
Doplňujúci CPV
45236000-0 - Stavebné práce na stavbe plôch
45236210-5 - Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská
45112723-9 - Terénne úpravy ihrísk
45233161-5 - Stavebné práce na stavbe chodníkov
45233160-8 - Cestičky a iné spevnené povrchy
45232452-5 - Odvodňovacie práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Revitalizácia vnútrobloku Východná ulica, Trenčín JUH - zariadenie detského ihriska

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
16 425,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
43325000-7 - Zariadenia pre parky a ihriská
Doplňujúci CPV
37535200-9 - Zariadenie ihrísk
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Revitalizácia vnútrobloku Východná ulica, Trenčín JUH - sadovnícke úpravy

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
70 934,09 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
77300000-3 - Záhradnícke služby
Doplňujúci CPV
77211600-8 - Výsadba stromov
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy