Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 17.06.2019 21:46

Karta obstarávania #2031/2019
Zpracování projektové dokumentace včetně výkonu autorského dozoru pro stavbu „Přechod pro chodce, silnice I/45, ul. Krnovská, Bruntál“

Informácie

ID zákazky
3400
Názov predmetu
Zpracování projektové dokumentace včetně výkonu autorského dozoru pro stavbu „Přechod pro chodce, silnice I/45, ul. Krnovská, Bruntál“
Číslo spisu VO
2031/2019
Druh postupu
VZMR
Typ obstarávania
VZMR
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
71242000-6 - Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
Doplňujúci CPV
71246000-4 - Určovanie a zostavovanie objemov pri výstavbe
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Predmet obstarávania

Zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost s vyřízením stavebního povolení na základě plné moci a výkon autorského dozoru projektanta pro akci: „Přechod pro chodce, silnice I/45, ul. Krnovská, Bruntál“.

Stručný opis obstarávania

Projekční práce budou zahrnovat zřízení nového přechodu pro chodce na silnici I/45 – ulice Krnovská včetně jeho nasvětlení a s ním související výstavbu nové chodníkové plochy v délce cca 18 m.

Při zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení je nutné vycházet z projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí zpracované: BONTEVIA s.r.o., U Stadionu 1999/9A, 792 01 Bruntál, 09/2018, a z pravomocného územního rozhodnutí.

Inženýrská činnost bude zahrnovat účast při projednávání návrhu řešení v sídle zadavatele, a to po celou dobu realizace díla, a zajištění všech vyjádření a stanovisek orgánů statní správy, správců inženýrských sítí a ostatních dotčených účastníků, potřebných pro získání stavebního povolení a realizaci stavby, včetně zajištění vydání pravomocného stavebního povolení.

Požaduje se:
• zpracování PD pro vydání stavebního povolení (dle Přílohy č. 5 vyhlášky č. 146/2008 Sb.), včetně vyřízení stavebního povolení,
• zpracování PD pro provádění stavby (dle Přílohy č. 6 vyhlášky č. 146/2008 Sb.), včetně položkového rozpočtu a soupisu prací s výkazy výměr (dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.),
• výkon autorského dozoru projektanta.

Také možnost zpracování PD pro vydání stavebního povolení (dle Přílohy č. 5 vyhlášky č. 146/2008 Sb.) v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu a soupisu prací s výkazy výměr (dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.) a vyřízení stavebního povolení.

V případě PD pro stavební povolení požadujeme 4 tištěné paré (autorizované) + 1x CD (formát PDF a DGN, nebo DWG).

V případě PD pro stavební povolení v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby, nebo PD pro provádění stavby požadujeme 6 tištěných paré (autorizované) + 1x CD (formát PDF a DGN, nebo DWG).

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
23.04.2019 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Město Bruntál
Adresa
Nádražní 20
Bruntál
792 01, Česká republika
Procesný garant
Ing. Gabriela Pražáková
gabriela.prazakova@mubruntal.cz
+420 554706195
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty