Stav: Ukončená

Serverový čas: 17.06.2019 21:22

Karta obstarávania #12/19
Dodávky ovladačů výhybek kompatibilních s typem H94/10/1

Informácie

ID zákazky
3401
Názov predmetu
Dodávky ovladačů výhybek kompatibilních s typem H94/10/1
Číslo spisu VO
12/19
Druh postupu
VZMR
Typ obstarávania
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Hlavný CPV
34946223-9 - Výhybky
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet obstarávania

Předmětem zakázky jsou dodávky ovladačů výhybek kompatibilních s typem H94/10/1 dle přílohy č. 1 – Technická specifikace a ceník a přílohy č. 3 – Schéma ovladače výhybky.

Stručný opis obstarávania

Předmětem zakázky jsou dodávky ovladačů výhybek kompatibilních s typem H94/10/1 dle přílohy č. 1 – Technická specifikace a ceník a přílohy č. 3 – Schéma ovladače výhybky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
29.04.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Mgr. Eliška Brabcová
ebrabcova@dpmb.cz
+420 543171631

Dokumenty