Stav: Ukončená

Serverový čas: 17.06.2019 21:27

Karta obstarávania #06/2019
Revitalizace fasády MŠ U Rybníka 3 – II. etapa (2019)

Informácie

ID zákazky
3405
Názov predmetu
Revitalizace fasády MŠ U Rybníka 3 – II. etapa (2019)
Číslo spisu VO
06/2019
Druh postupu
VZMR
Typ obstarávania
VZMR
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
779 128,00 Kč
Hlavný CPV
45214100-1 - Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Predmet obstarávania

Revitalizace fasády MŠ U Rybníka 3 – II. etapa (2019)

Stručný opis obstarávania

Jedná se o opravu povrchu stávající fasády budov A a B areálu Mateřské školy U Rybníka 3 v Bruntále, na pozemku parc. č. 4351, k.ú. Bruntál-město.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
02.05.2019 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
02.05.2019 09:00:00
Lehota viazanosti ponuky
02.07.2019 00:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Město Bruntál
Adresa
Nádražní 20
Bruntál
792 01, Česká republika
Procesný garant
Ing. Lucie Wágnerová
lucie.wagnerova@mubruntal.cz
+420 554706120
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty