Stav: Zrušená

Serverový čas: 14.11.2019 12:17

Karta obstarávania #PL 2/2019
Trolejový drôt drážkovaný medený

Informácie

ID zákazky
3649
Názov predmetu
Trolejový drôt drážkovaný medený
Číslo spisu VO
PL 2/2019
Číslo z vestníka VO
16868-WYT
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
90 000,00 EUR
Hlavný CPV
44333000-3 - Drôty / AA04-0 - Meď
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie tovaru - Trolejový drážkovaný medený drôt Cu Ag, vrátane dopravy na miesto určenia, počas obdobia 24 mes resp. do vyčerpania finančného obchodovateľného objemu:
- s prierezom 100 mm2 v požadovanom množstve 2000 kg
- s prierezom 150 mm2 v požadovanom množstve 2000 kg

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
29.07.2019 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
29.07.2019 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Tatiana Elanová
elanova.tatiana@dpb.sk
+421 259501529

Dokumenty