Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 20.06.2018 01:32

Karta obstarávania #12018 KZP
Rekonštrukcia budovy Úradu priemyselného vlastníctva SR

Informácie

ID zákazky
367
Názov predmetu
Rekonštrukcia budovy Úradu priemyselného vlastníctva SR
Číslo spisu VO
12018 KZP
Číslo z vestníka VO
2900 - WYP
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Podlimitné zákazky
Typ obstarávania
Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1 588 575.04 EUR
Hlavný CPV
45321000-3 - Tepelnoizolačné práce
Doplňujúci CPV
45331100-7 - Inštalovanie ústredného kúrenia
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Premetom zákazky sú rekonštrukčné stavebné práce na budove Úradu priemyselného vlastníctva SR, zamerané na zníženie energetickej náročnosti budovy. Súčasťou plnenia je realizácia výmeny plynovej kotolne, výmena výplňových konštrukcií, zateplenie budovy, zateplenie strechy a interiérové stavebné práce. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v textovej a výkresovej časti projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk (Ponuka (len jedna obálka))
17.04.2018 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Adresa
Švermova 43
Banská Bystrica
97404, Slovenská republika
Procesný garant
Marcela Turčanová
turcanova@apuen.sk
+421 908225248
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2371

Dokumenty