Stav: Ukončená

Serverový čas: 14.10.2019 01:03

Karta obstarávania #ORM/0111/19
Stavební úpravy sociálního zázemí tělocvičny, Úzká ulička, Uherský Brod

Informácie

ID zákazky
3697
Názov predmetu
Stavební úpravy sociálního zázemí tělocvičny, Úzká ulička, Uherský Brod
Číslo spisu VO
ORM/0111/19
Druh postupu
VZMR
Typ obstarávania
VZMR
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1 273 000,00 Kč
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Predmet obstarávania

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, spočívající ve stavebních úpravách sociálního zázemí tělocvičny v prvním podlaží objektu „C“.

Stručný opis obstarávania

Jedná se o stavební úpravy stávajícího sociálního zázemí tělocvičny. V rámci stavby bude provedeno vybourání 4 kusů příček u sprch v umyvárnách, osekání všech obkladů, soklů a dlažeb v sociálních prostorách a chodbě, vybourání podlah pro nové rozvody ležaté kanalizace, realizace 2 kusů prostupu základem velikosti 300/300 mm pod obvodovou a vnitřní nosnou stěnou, demontáž všech zařizovacích předmětů a otopných těles, demontáž zásobníků mýdla, ubrousků, držáků toaletního papíru apod. (tyto budou po rekonstrukci prostor zpět osazeny). Jsou navrženy vysprávky omítek, nové obklady a dlažby, malba, ve sprchách budou osazeny nové sanitární příčky z PUR materiálu. Nová ot. plocha je navržena /s ohledem na stávající stav/ z řady litinových článkových těles s dvounásobným nátěrem, doplněných na přípoji termoventily a šroubeními. Při návrhu systému je uvažováno s použitím měděných rozvodů, doplněných tep. Izolací. Nová splašková kanalizace odvádí odpady od zařizovacích předmětů hygienických místností a dopojuje výstupy z 2.-3.NP. Šikmé připojovací potrubí od předmětů je navrženo plastové. Svislé svody jsou navrženy z hrdlového novoduru HT, doplněné izolaci PUR tl.5mm. Po trase je nutné osadit předepsané čistící kusy. V souvislosti s úpravou soc. zázemí bude řešena i nová přípojka splaškové kanalizace DN 200, délky 30 m.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
29.05.2019 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Město Uherský Brod
Adresa
Masarykovo nám. 100
Uherský Brod
688 01, Česká republika
Procesný garant
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
+420 572805136
Ďalšie kontakty
Josef Mikulec, 572 805 232, josef.mikulec@ub.cz
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.