Stav: Ukončená

Serverový čas: 14.10.2019 01:01

Karta obstarávania #NR-49-19-PŘ-Če
Dodávka a montáž klimatizačních jednotek - Areály tramvaje Poruba a tramvaje Moravská Ostrava

Informácie

ID zákazky
3700
Názov predmetu
Dodávka a montáž klimatizačních jednotek - Areály tramvaje Poruba a tramvaje Moravská Ostrava
Číslo spisu VO
NR-49-19-PŘ-Če
Druh postupu
VZMR
Typ obstarávania
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Predmet obstarávania

Dodávka a montáž klimatizačních jednotek - Areály tramvaje Poruba a tramvaje Moravská Ostrava

Stručný opis obstarávania

Předmětem této zakázky je dodávka a montáž klimatizačních jednotek – Areály tramvaje Poruba a tramvaje Moravská Ostrava, v rozsahu specifikovaném Soupisem prací a Minimálními technickými požadavky klimatizací.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v Návrhu smlouvy o dílo.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
14.06.2019 10:00:00
Lehota viazanosti ponuky
13.09.2019

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Procesný garant
Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.