Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.08.2019 01:19

Karta obstarávania #ID 222
Rekonštrukcia depozitu a prístavba k depozitu

Informácie

ID zákazky
3729
Názov predmetu
Rekonštrukcia depozitu a prístavba k depozitu
Číslo spisu VO
ID 222
Číslo z vestníka VO
12979-WYP dňa 16. 5. 2019.
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
230 592,45 EUR
Hlavný CPV
45210000-2 - Stavebné práce na stavbe budov
Doplňujúci CPV
45321000-3 - Tepelnoizolačné práce
45310000-3 - Elektroinštalačné práce
45312000-7 - Inštalovanie poplašných systémov a antén
45331100-7 - Inštalovanie ústredného kúrenia
45330000-9 - Kanalizačné a sanitárne práce
45400000-1 - Kompletizačné (dokončovacie) práce
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác – rekonštrukcia depozitu a prístavba k depozitu (súpisné číslo 658, ulica Adyho, Lučenec). Hlavným zámerom je rozšírenie kapacity depozitu, prístavba ďalších priestorov a rekonštrukcia pôvodnej časti budovy - zateplenie obvodového plášťa, výmena výplní otvorov, dispozičné úpravy a vybudovanie nového vstupu s rampou a prekrytím vstupu. Bližší popis je v priloženej projektovej dokumentácii.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
12.06.2019 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
12.06.2019 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Novohradské múzeum a galéria
Adresa
Kubínyiho námestie 3
Lučenec
98401, Slovenská republika
Procesný garant
Jana Vašičková
jana.vasickova@bbsk.sk
+421 484325647

Dokumenty