Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 18.08.2019 01:13

Karta obstarávania #PLSK.01.01.00-00.0096/17-00
Zabezpečenie stravy a ubytovania pre účastníkov spoločného ručného kosenia mechanizačne nedostupných lúk realizované v roku 2019 v rámci projektu „ Spoločne za zachovanie a obnovu biodiverzity karpatských horských ekosystémov“ realizovaného v rámci Európ

Informácie

ID zákazky
3740
Názov predmetu
Zabezpečenie stravy a ubytovania pre účastníkov spoločného ručného kosenia mechanizačne nedostupných lúk realizované v roku 2019 v rámci projektu „ Spoločne za zachovanie a obnovu biodiverzity karpatských horských ekosystémov“ realizovaného v rámci Európ
Číslo spisu VO
PLSK.01.01.00-00.0096/17-00
Druh postupu
Zákazka do 5 000 EUR
Typ obstarávania
Zákazka do 5 000 EUR
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
2 600,00 EUR
Hlavný CPV
98341000-5 - Ubytovacie služby
Doplňujúci CPV
55000000-0 - Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby
55520000-1 - Služby hromadného stravovania
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Zabezpečenie stravy a ubytovania pre účastníkov spoločného ručného kosenia mechanizačne nedostupných lúk realizované v dňoch 13.-14.6. 2019 v rámci projektu „ Spoločne za zachovanie a obnovu biodiverzity karpatských horských ekosystémov“ realizovaného v rámci Európskeho fondu regiomnálneho rozvoja v programe INTERREG V-A Poľsko –Slovensko 2014-2020.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
24.05.2019 15:00:00
Plánované otváranie ponúk
24.05.2019 14:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY SR, Odštepný závod Prešov
Adresa
Obrancov mieru 6
Prešov
080 01, Slovenská republika
Procesný garant
Peter Fedor
peter.fedor@lesy.sk
+421 907916612

Dokumenty