Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.06.2018 01:34

Karta obstarávania #S/04245/OVO/2018
Pracovná zdravotná služba

Informácie

ID zákazky
378
Názov predmetu
Pracovná zdravotná služba
Číslo spisu VO
S/04245/OVO/2018
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazky s nízkymi hodnotami
Typ obstarávania
Zákazky s nízkymi hodnotami
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
12 758.16 EUR
Hlavný CPV
85100000-0 - Zdravotnícke služby
Doplňujúci CPV
85140000-2 - Rôzne zdravotnícke služby
85147000-1 - Podnikové zdravotné služby
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis obstarávania

Hlavným cieľom pracovnej zdravotnej služby je udržanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu, prevencia pracovných úrazov, chorôb z povolania a zníženie neprítomnosti zamestnancov na pracovisku v dôsledku choroby.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk (Ponuka (len jedna obálka))
19.03.2018 14:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Adresa
Ondavská 8
Košice
04011, Slovenská republika
Procesný garant
Lenka Kovalíková
lenkakovalikova@vusch.sk
+421 557891665

Dokumenty