Stav: Ukončená

Serverový čas: 06.07.2020 19:40

Karta obstarávania #S/11690/OVO/2019
Kanyly preplachové

Informácie

ID zákazky
3977
Názov predmetu
Kanyly preplachové
Číslo spisu VO
S/11690/OVO/2019
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
9 618,00 EUR
Hlavný CPV
33141220-8 - Kanyly
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis obstarávania

Špeciálny zdravotnícky materiál určený pre kardiochirurgické operácie s mimotelovým obehom.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.06.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Adresa
Ondavská 8
Košice
04011, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Beáta Janočková
bjanockova@vusch.sk
+421 556117116

Dokumenty