Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 04.07.2020 23:49

Karta obstarávania #U/32/DIN/2019
Wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn.: Rozbudowa płyt postojowych samolotów na terenie MPL Katowice w Pyrzowicach. Etap 1 – rozbudowa płyty postojowej PPS 1 w kierunku wschodnim

Informácie

ID zákazky
3992
Názov predmetu
Wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn.: Rozbudowa płyt postojowych samolotów na terenie MPL Katowice w Pyrzowicach. Etap 1 – rozbudowa płyty postojowej PPS 1 w kierunku wschodnim
Číslo spisu VO
U/32/DIN/2019
Číslo z vestníka EU
2019/S 112-275866
Druh postupu
Próg unijny zamówień
Typ obstarávania
Przetarg nieograniczony
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
51 667 294,94 PLN
Hlavný CPV
45235110-7 - Stavebné práce na stavbe malých letísk
Doplňujúci CPV
45235310-9 - Stavebné práce na rolovacích dráhach
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
NUTS
PL22 - Slaskie
Stručný opis obstarávania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest pod adresem: https://www.katowice-airport.com/pl/biznes/pokaz-przetarg/346.

W związku z modernizacją strony internetowej Zamawiającego, dokumentacja przetargowa dostępna jest pod nowym adresem: https://www.katowice-airport.com/pl/biznes/przetargi/145 .

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Termin składania i otwarcia ofert
05.08.2019 10:00:00
Plánované otváranie žiadostí
05.08.2019 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
Adresa
Korfantego 38
Katowice
40-161, Poľská republika
Procesný garant
Dorota Jabłońska
djablonska@gtl.com.pl
+48 323927143

Dokumenty