Stav: Ukončená

Serverový čas: 19.08.2019 01:53

Karta obstarávania #627/2018
Zvýšenie atraktivity cyklodopravy v meste Žiar nad Hronom

Komunikácia