Stav: Ukončená

Serverový čas: 06.12.2019 18:53

Karta obstarávania #627/2018
Zvýšenie atraktivity cyklodopravy v meste Žiar nad Hronom

Komunikácia