Stav: Ukončená

Serverový čas: 14.11.2019 12:04

Karta obstarávania #ID505
Rekonštrukcia telocvične SPŠ Oskara Winklera Lučenec

Informácie

ID zákazky
4228
Názov predmetu
Rekonštrukcia telocvične SPŠ Oskara Winklera Lučenec
Číslo spisu VO
ID505
Číslo z vestníka VO
16833 - WYP Vestník č. 138/2019 - 12.07.2019
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
275 501,15 EUR
Hlavný CPV
45212222-8 - Stavebné práce na telocvičniach
Doplňujúci CPV
45310000-3 - Elektroinštalačné práce
45111300-1 - Demontážne práce
45255400-3 - Montážne práce
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

A.Rekonštrukcia stavebnej časti:
Dodatočná hydroizolácia obvodového muriva I. N.P.
Dodatočná hydroizolácia vnútorného nosného muriva a deliacich priečok I. N.P.
Oprava podlahy hlavného priestoru telocvične
Zateplenie časti obvodového muriva
Výmena časti vonkajších výplní otvorov

B. Rekonštrukcia vykurovania a VZT :
výmena vykurovacích telies
hydraulické vyregulovanie
nové napojenie telocvične na kotolňu
nová VZT

C. Rekonštrukcia zdravotechnických zariadení :
vnútorný vodovod
vnútorná kanalizácia splašková
TUV

D. Rekonštrukcia elektroinštalácie:
Silnoprúdová svetelná, zásuvková a motorická inštalácia
Vonkajšia a vnútorná ochrana pred atmosférickými vplyvmi

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
07.08.2019 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
07.08.2019 13:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola
Adresa
Boženy Nemcovej 1
Lučenec
984 15, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Jaroslav Šuster
jaroslav.suster@bbsk.sk
+421 484325648

Dokumenty