Stav: Zrušená

Serverový čas: 14.11.2019 13:11

Karta obstarávania #ID 530
SOŠ Želovce vypracovanie PD na výstavbu skleníka

Informácie

ID zákazky
4283
Názov predmetu
SOŠ Želovce vypracovanie PD na výstavbu skleníka
Číslo spisu VO
ID 530
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
14 650,00 EUR
Hlavný CPV
71320000-7 - Inžinierske projektovanie
Doplňujúci CPV
71242000-6 - Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
71250000-5 - Architektonické a inžinierske služby a dozor
71300000-1 - Inžinierske služby
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb – konkrétne vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP s DRS) skleníka s vybavením na ploche 504 m2 v štruktúre sekcií podľa návrhu riešenia. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je špecifikované v prílohách výzvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.07.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Stredná odborná škola (Želovce)
Adresa
Gottwaldova 70/43
Želovce
991 06, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Ivana Mesiariková
ivana.mesiarikova@bbsk.sk
+421 484325646

Dokumenty