Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 14.10.2019 01:02

Karta obstarávania #VS2019
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a materskej školy v obci Vyšná Slaná

Informácie

ID zákazky
4305
Názov predmetu
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a materskej školy v obci Vyšná Slaná
Číslo spisu VO
VS2019
Číslo z vestníka VO
16892 - WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
339 578,46 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a materskej školy v obci Vyšná Slaná. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
02.08.2019 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
02.08.2019 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Obec Vyšná Slaná
Adresa
Vyšná Slaná 29
Vyšná Slaná
049 26, Slovenská republika
Procesný garant
Ivana Ichnatoliová
info@ippc.sk
+421 907573271
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6075

Dokumenty