Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 14.10.2019 01:11

Karta obstarávania #32/19
Dodávky náhradních dílů pro autobusy SOLARIS URBINO 18

Informácie

ID zákazky
4313
Názov predmetu
Dodávky náhradních dílů pro autobusy SOLARIS URBINO 18
Číslo spisu VO
32/19
Druh postupu
Sektorová podlimitní zakázka
Typ obstarávania
Sektorová podlimitní zakázka
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Hlavný CPV
34121100-2 - Autobusy verejnej dopravy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet obstarávania

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky náhradních dílů pro autobusy SOLARIS URBINO 18 vše v souladu s obchodními podmínkami a v rozsahu dle přílohy č. 1 – Technická specifikace a ceník.

Stručný opis obstarávania

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky náhradních dílů pro autobusy SOLARIS URBINO 18 vše v souladu s obchodními podmínkami a v rozsahu dle přílohy č. 1 – Technická specifikace a ceník.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
30.07.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Mgr. Eliška Brabcová
ebrabcova@dpmb.cz
+420 543171631

Dokumenty