Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 17.11.2018 16:32

Karta obstarávania #1562/2018
Dodávka elektrickej energie 2019 - 2020

Informácie

ID zákazky
445
Názov predmetu
Dodávka elektrickej energie 2019 - 2020
Číslo spisu VO
1562/2018
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
2018/S 070-154569
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
540 000.00 EUR
Hlavný CPV
09310000-5 - Elektrická energia
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom obstarávania je opakované poskytovanie združenej dodávky elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

lehota na predkladanie ponúk
21.05.2018 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Žiar nad Hronom
Adresa
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovenská republika
Procesný garant
Iveta Vájová
iveta.vajova@ziar.sk
+421 918838535

Dokumenty