Stav: Ukončená

Serverový čas: 15.12.2019 17:06

Karta obstarávania #13-A2-2019
Výmena kotlov, rekonštrukcia kotolní pre ÚK a TÚV a rekonštrukcia vykurovacej sústavy skleníka LUR XIV.

Informácie

ID zákazky
4608
Názov predmetu
Výmena kotlov, rekonštrukcia kotolní pre ÚK a TÚV a rekonštrukcia vykurovacej sústavy skleníka LUR XIV.
Číslo spisu VO
13-A2-2019
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
41 500,00 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je výmena kotlov a rekonštrukcia pre ÚK a TÚV v budovách AB2, AB3 na Rastislavovej č. 79, AB Bernátovce a rekonštrukcia vykurovacej sústavy skleníka LUR XIV v Bernátovciach. Priestory Správy mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79 v budovách AB2, AB3, AB Bernátovce, skleník LUR XIV Bernátovce sú zásobované teplom z vlastných plynových kotolní (ÚK a TÚV )

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
16.08.2019 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
16.08.2019 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Správa mestskej zelene v Košiciach
Adresa
Rastislavova 79
Košice - mestská časť Juh
04001, Slovenská republika
Procesný garant
Ľudmila Luxová
luxova@smsz.sk
+421 557263409

Dokumenty