Stav: Ukončená

Serverový čas: 15.12.2019 05:58

Karta obstarávania #NR-81-19-PŘ-To
Dodávka síťových aktivních prvků

Informácie

ID zákazky
4638
Názov predmetu
Dodávka síťových aktivních prvků
Číslo spisu VO
NR-81-19-PŘ-To
Druh postupu
VZMR
Typ obstarávania
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Predmet obstarávania

Dodávka síťových aktivních prvků

Stručný opis obstarávania

a) Předmětem plnění je dodávka zboží v technickém provedení a s výbavou vymezenou v příloze č. 1 Kupní smlouvy (Technická specifikace, dále jen zboží), včetně dopravy. Zboží bude nové nepoužité.
b) Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu a převést na něj vlastnické právo ke zboží, vyspecifikovanému v článku II. odst. v příloze č. 1 Kupní smlouvy (Specifikace předmětu plnění). Prodávající dodá veškerou dokumentaci a návody českém jazyce.
c) Součástí dodávky je zaškolení IT administrátora zadavatele pro obsluhu a konfiguraci dodaného zboží viz bod II. odst. 4. Kupní smlouvy (dále jen KS)
d) Kupující při převzetí zboží provede kontrolu viz bod II. odst. 5. KS

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
21.08.2019 10:00:00
Lehota viazanosti ponuky
20.11.2019

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Procesný garant
Lenka Tomala
lenka.tomala@dpo.cz
+420 597401305
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.