Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 06.12.2019 18:41

Karta obstarávania #Hniezdne VnPP MŠ - 05/2017
Materská škola Hniezdne

Informácie

ID zákazky
4663
Názov predmetu
Materská škola Hniezdne
Číslo spisu VO
Hniezdne VnPP MŠ - 05/2017
Číslo z vestníka VO
7693 - WYP Vestník č. 107/2017 - 31.05.2017
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
530 413,49 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce / IA01-9 - Projektovanie a výstavba
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom projektu je výstavba objektu materskej školy v obci Hniezdne. Novostavba materskej školy pre 70 detí sa má realizovať ako murovaná stavba v katastrálnom území obce Hniezdne na parcelnom čísle 637/1 patriacemu Obecnému úradu Hniezdne.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.06.2017 14:00:00
Plánované otváranie ponúk
27.06.2017 16:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
INPRO POPRAD, s.r.o.
Adresa
Ústecko-Orlická 3300/25
Poprad
058 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Vladimír Margetaj
inpropoprad3@gmail.com
+421 903785720