Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.01.2020 18:57

Karta obstarávania #ID 695/2019
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra Zvolen-Optimalizácia vykurovania objektu knižnice

Informácie

ID zákazky
4856
Názov predmetu
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra Zvolen-Optimalizácia vykurovania objektu knižnice
Číslo spisu VO
ID 695/2019
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
63 374,00 EUR
Hlavný CPV
45212330-8 - Stavebné práce na knižniciach
Doplňujúci CPV
45300000-0 - Stavebno-inštalačné práce
45232141-2 - Vykurovacie práce
45410000-4 - Omietkarské práce
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom verejného obstarávania je uskutočnenie nasledovných stavebných prác : výmena existujúcich elektrických konvektorov za elektrické olejové radiátory so zabudovaným termostatom, ktorých teplotu bude možné regulovať centrálnou riadiacou jednotkou (bezdrôtová zónová regulácia, centrálne ovládanie) s možnosťou nastavenia režimu útlmu v mimopracovnom čase a zónovú reguláciu teploty. Stavebné práce zahŕňajú demontáž starých vykurovacích zariadení, murárske práce na vysprávkach muriva, dodávku a montáž nových vykurovacích zariadení, odvoz odpadu, revízie nových vykurovacích zariadení.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je špecifikované v prílohách zákazky a v projektovej dokumentácii.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.09.2019 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra
Adresa
Štúrova 5
Zvolen
960 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ľubica Kapustová
lubica.kapustova@bbsk.sk
+421 484325572

Dokumenty