Stav: Ukončená

Serverový čas: 17.10.2018 03:15

Karta obstarávania #S/07486/OVO/2018
Neutrálne elektródy

Informácie

ID zákazky
549
Názov predmetu
Neutrálne elektródy
Číslo spisu VO
S/07486/OVO/2018
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazky s nízkymi hodnotami
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
12 414.60 EUR
Hlavný CPV
33161000-6 - Elektrochirurgické jednotky
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis obstarávania

Jednorázové pacientské neutrálne elektródy používané pri kardiochirurgických a cievnych operáciách na uzemnenie pacienta, pre odvod elektrického prúdu z tela pacienta.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
17.05.2018 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Adresa
Ondavská 8
Košice
04011, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Beáta Janočková
bjanockova@vusch.sk
+421 556117116

Dokumenty