Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.03.2019 11:04

Karta obstarávania #S/09615/OVO/2018
Level senzor

Informácie

ID zákazky
656
Názov predmetu
Level senzor
Číslo spisu VO
S/09615/OVO/2018
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
12 000,00 EUR
Hlavný CPV
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis obstarávania

Špeciálny zdravotnícky materiál používaný pri kardiochirurgických operáciách.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.06.2018 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Adresa
Ondavská 8
Košice
04011, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Beáta Janočková
bjanockova@vusch.sk
+421 556117116

Dokumenty