Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.03.2019 11:01

Karta obstarávania #ZsNH/5/2018
Digitálne služby – Facebook a Google

Informácie

ID zákazky
681
Názov predmetu
Digitálne služby – Facebook a Google
Číslo spisu VO
ZsNH/5/2018
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
44 997,25 EUR
Hlavný CPV
79341400-0 - Služby týkajúce sa reklamnej kampane
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0101 - Okres Bratislava I
Stručný opis obstarávania

Digitálne služby – Facebook a Google

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Predloženie ponuky
21.06.2018 12:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Adresa
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská čásť Petržalka
85104, Slovenská republika
Procesný garant
Veronika Prasličková
veronika.praslickova@vszp.sk
+421 220824200

Dokumenty