Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.03.2019 11:01

Karta obstarávania #SA.2300.10.2018.SW
"Wykonanie przeglądu konserwacji koparki KOMATSU WB97S-5E0 o nr seryjnym F30003" SA.2300.10.2018.SW

Informácie

ID zákazky
755
Názov predmetu
"Wykonanie przeglądu konserwacji koparki KOMATSU WB97S-5E0 o nr seryjnym F30003" SA.2300.10.2018.SW
Číslo spisu VO
SA.2300.10.2018.SW
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Próg zamówień do 30 000 €
Typ obstarávania
Próg zamówień do 30 000 €
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
50530000-9 - Opravy a údržba strojov
Doplňujúci CPV
43640000-1 - Časti zariadení na zemné práce
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Stručný opis obstarávania

Szczegółowe informacje o zaproszeniu znajdują się na stronie BIP zamawiającego - https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krakow/nadl_stary_sacz/zamowienia_publiczne/pg_201807110531436921294

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie przeglądu (konserwacji) koparki KOMATSU WB97S-5E0 o nr seryjnym F30003 (łącznie z dostawą części i płynów eksploatacyjnych) obejmujący wykonanie następujących czynności:
a) Wymiana filtrów powietrza (wkład pierwotny i zabezpieczający).
b) Wymianę oleju silnikowego (15 litrów).
c) Wymianę filtra oleju silnikowego.
d) Wymianę filtra paliwa.
e) Wymianę filtra w układzie hydraulicznym.
f) Usunięcie kondensatu ze zbiornika paliwa.
g) Czyszczenie zewnętrznych części chłodnicy.
h) Wymianę hydraulicznego oleju przekładniowego.
i) Wymianę filtra hydraulicznego oleju przekładniowego.
j) Wymianę oleju hydraulicznego i czyszczenie filtra wlotowego.
k) Wymianę płynu chłodzącego.
l) Wymianę oleju w układzie hamulcowym.
m) Kontrolę alternatora i rozrusznika.
n) Kontrolę śrub mocujących i poduszek zawieszenia silnika.
o) Wymiana kompletu ślizgów ramienia kopiącego.
p) Wymiana ślizgów (krążków) dystansowych na łapach stabilizujących.

Ponadto Wykonawca przy realizacji zamówienia dostarczy Zamawiającemu dodatkowy (drugi) zestaw materiałów eksploatacyjnych i części – zestaw przeglądowy na 500 mtg – wymienionych w powyżej punkcie a) – e).

Zamawiający wymaga dostarczenia części i płynów eksploatacyjnych koniecznych do przeprowadzenia ww. czynności. Dostarczone części i płyny eksploatacyjne winny być oryginalnymi produktami rekomendowanymi przez producenta koparki Komatsu WB97S-5E0. Zamawiający dopuszcza zastosowanie filtrów i płynów eksploatacyjnych innych (równoważnych) niż rekomendowane przez producenta koparki, jednak muszą one być zgodne z wymaganiami określonymi przez producenta koparki. Obowiązek udowodnienia równoważności zastosowanych materiałów spoczywa na Wykonawcy pod rygorem uznania iż oferta Wykonawcy nie spełnia wymogów Zamawiającego.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Złożenie oferty
19.07.2018 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
PGL LP Nadleśnictwo Stary Sącz
Adresa
Magazynowa 5
Stary Sącz
33-340, Poľská republika
Procesný garant
Szymon Wojtanowski
szymon.wojtanowski@krakow.lasy.gov.pl
+48 184460991

Dokumenty