Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 11.07.2020 12:56

Karta obstarávania #NR-70-20-PŘ-Če
Rekonstrukce a modernizace hydraulické rampy SKY-250-12

Informácie

ID zákazky
7908
Názov predmetu
Rekonstrukce a modernizace hydraulické rampy SKY-250-12
Číslo spisu VO
NR-70-20-PŘ-Če
Druh postupu
VZMR
Typ obstarávania
VZMR
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Predmet obstarávania

Rekonstrukce a modernizace hydraulické rampy SKY-250-12

Stručný opis obstarávania

Předmětem této zakázky je „Rekonstrukce a modernizace hydraulické rampy SKY-250-12“. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v návrhu Smlouvy o dílo a jeho přílohách.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
27.07.2020 10:00:00
Lehota viazanosti ponuky
26.10.2020

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Procesný garant
Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.