Stav: Zrušená

Serverový čas: 25.03.2019 11:22

Karta obstarávania #074/PT/OVO/08/18Na
Peloty ku kardiotokografickému prístroju PHILIPS Avalon FM20 - 3 ks, alebo ekvivalent.

Informácie

ID zákazky
845
Názov predmetu
Peloty ku kardiotokografickému prístroju PHILIPS Avalon FM20 - 3 ks, alebo ekvivalent.
Číslo spisu VO
074/PT/OVO/08/18Na
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
33120000-7 - Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Peloty ku kardiotokografickému prístroju PHILIPS Avalon FM20 - 3 ks, alebo ekvivalent.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Predloženie ponuky
14.08.2018 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica Martin
Adresa
Kollárova 2
Martin
03659, Slovenská republika
Procesný garant
Dagmar Nagyová
nagyova@unm.sk
+421 434203126

Dokumenty