Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.03.2019 11:21

Karta obstarávania #R1-9/227/2018
Rekonštrukcia zázemia oddelenia urgentného príjmu pre pacientov a zdravotnícky personál v Nemocnici sv.Cyrila a Metoda

Informácie

ID zákazky
846
Názov predmetu
Rekonštrukcia zázemia oddelenia urgentného príjmu pre pacientov a zdravotnícky personál v Nemocnici sv.Cyrila a Metoda
Číslo spisu VO
R1-9/227/2018
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
147 728,00 EUR
Hlavný CPV
45215130-7 - Stavebné práce na objektoch kliník / IA13-5 - Rekonštrukcia
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis obstarávania

Predmetom je výmena podlahovej krytiny, elektroinštalácie koncových prvkov, výmena sanity z dôvodu vybudovania komfortnejších priestorov pre pacientov a zdravotnícky personál.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Predloženie ponuky
20.08.2018 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adresa
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovenská republika
Procesný garant
Jiří Zlámal
zlamal@unb.sk
+421 905369890

Dokumenty