Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.03.2019 11:32

Karta obstarávania #FNTN-ZsNH-Tlačivá
Tlačivá zdravotnícke a hospodárske pre potreby FN Trenčín

Informácie

ID zákazky
857
Názov predmetu
Tlačivá zdravotnícke a hospodárske pre potreby FN Trenčín
Číslo spisu VO
FNTN-ZsNH-Tlačivá
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
41 552,00 EUR
Hlavný CPV
22800000-8 - Papierové alebo lepenkové registre, účtovné knihy, rýchloviazače, formuláre a iné druhy tlačeného papierenského tovaru
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávanie štandardných tlačív a tlačív individuálne vyrábaných, resp. tlačených podľa potrieb oddelení/kliník vo Fakultnej nemocnici Trenčín.
Množstvá uvedené v prílohe tejto výzvy sú predpokladané, na obdobie 24-tich mesiacov. Dodávanie tlačív sa bude uskutočňovať postupne podľa skutočných momentálnych potrieb Fakultnej nemocnice Trenčín a podľa jednotlivých objednávok. Uchádzač musí byť schopný dodať požadované tlačivá do 10-tich kalendárnych dní od prijatia objednávky.
Jednotlivé druhy tlačív s ich opisom sú v prílohe č. 1 tejto výzvy

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Predloženie ponuky
15.08.2018 00:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Fakultná nemocnica Trenčín
Adresa
Legionárska 28
Trenčín
91171, Slovenská republika
Procesný garant
Alena Skočíková
alena.skocikova@fntn.sk
+421 940510499

Dokumenty