Stav: Ukončená

Serverový čas: 05.12.2020 00:19

Karta obstarávania #NR-96-20-PŘ-Če
Areál autobusy Hranečník - Hala I - Rekonstrukce sprchových koutů a kanalizace

Informácie

ID zákazky
8663
Názov predmetu
Areál autobusy Hranečník - Hala I - Rekonstrukce sprchových koutů a kanalizace
Číslo spisu VO
NR-96-20-PŘ-Če
Druh postupu
VZMR
Typ obstarávania
VZMR
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Predmet obstarávania

Areál autobusy Hranečník - Hala I - Rekonstrukce sprchových koutů a kanalizace

Stručný opis obstarávania

Předmětem této zakázky je realizace díla pod názvem "Areál autobusy Hranečník - Hala I - Rekonstrukce sprchových koutů a kanalizace" v rozsahu dle členění podle dokumentace pro provádění stavby, která je součástí Zadávací dokumentace. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v Návrhu smlouvy o dílo a jeho přílohách.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
21.09.2020 10:00:00
Lehota viazanosti ponuky
21.12.2020

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Procesný garant
Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.