Stav: Zrušená

Serverový čas: 24.10.2020 02:10

Karta obstarávania #ID 1328
Rekonštrukcia ústredného kúrenia a vzduchotechniky auly a šatní Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici III

Informácie

ID zákazky
8739
Názov predmetu
Rekonštrukcia ústredného kúrenia a vzduchotechniky auly a šatní Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici III
Číslo spisu VO
ID 1328
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
92 300,00 EUR
Hlavný CPV
45300000-0 - Stavebno-inštalačné práce
Doplňujúci CPV
45331000-6 - Inštalovanie kúrenia, ventilácie a klimatizácie
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky sú stavebné práce - rekonštrukcia ústredného kúrenia a vzduchotechniky v aule a šatniach s perspektívou minimalizovania odberu tepla od doterajšieho zdroja s použitím tepelného čerpadla v nadväznosti na vyhlášku ZO MZ SR-Hygienické požiadavky na pracovné prostredie v znení neskorších predpisov. Požiadavka na rekonštrukciu vzduchotechniky pozostáva z nedostatočného výkonu tepla pre priestory auly a šatní. Obhliadkou bolo zistené, že v strojovni vzduchotechniky je nainštalovaná jednotka vzt, ktorá už nespĺňa možnosť rekonštrukcie, nakoľko daný typ sa už nevyrába a nie sú k dispozícií ani náhradné súčiastky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
21.09.2020 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
21.09.2020 09:15:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Gymnázium Andreja Kmeťa
Adresa
Kolpašská 1738/9
Banská Štiavnica
96901, Slovenská republika
Procesný garant
Jana Vašičková
jana.vasickova@bbsk.sk
+421 484325647
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/369

Dokumenty