Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 23.11.2020 19:35

Karta obstarávania #41/2020/sir
Šternberk, Výstavba krytého bazénu – koordinátor BOZP

Informácie

ID zákazky
8841
Názov predmetu
Šternberk, Výstavba krytého bazénu – koordinátor BOZP
Číslo spisu VO
41/2020/sir
Druh postupu
VZMR
Typ obstarávania
VZMR
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ071 - Olomoucký kraj
Predmet obstarávania

Výkon koordinátora BOZP - Výstavba krytého bazénu ve Šternberku

Stručný opis obstarávania

Výkon koordinátora BOZP - Výstavba krytého bazénu ve Šternberku

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
29.09.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Město Šternberk
Adresa
Horní náměstí 16
Šternberk
785 01, Česká republika
Procesný garant
Hana Širgelová
sirgelova@sternberk.cz
+420 585086235
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
http://www.stavebnionline.cz/profil/sternberk

Dokumenty