Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 22.09.2020 13:10

Karta obstarávania #MUHO 10104/2020 OPM
ODBORNÉ A BEZBARIÉROVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V NOVÝCH UČEBNÁCH ZŠ VANČUROVA HODONÍN – MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A DODÁVKA VNITŘNÍHO VYBAVENÍ – KONEKTIVITA, IT

Informácie

ID zákazky
8857
Názov predmetu
ODBORNÉ A BEZBARIÉROVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V NOVÝCH UČEBNÁCH ZŠ VANČUROVA HODONÍN – MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A DODÁVKA VNITŘNÍHO VYBAVENÍ – KONEKTIVITA, IT
Číslo spisu VO
MUHO 10104/2020 OPM
Druh postupu
Podlimitní režim
Typ obstarávania
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
3 470 350,00 Kč
Hlavný CPV
30195200-4 - Elektronické držiaky predlohy alebo príslušenstvo
Doplňujúci CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
30230000-0 - Zariadenia súvisiace s počítačmi
30237000-9 - Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim
30237200-1 - Príslušenstvo počítačov
30213000-5 - Osobné počítače
30213300-8 - Stolový počítač
38652100-1 - Premietacie prístroje
38652120-7 - Videoprojektory
39162000-5 - Vzdelávacie vybavenie
48190000-6 - Softvérový balík pre oblasť vzdelávania
45310000-3 - Elektroinštalačné práce
45314000-1 - Inštalovanie telekomunikačných zariadení
32420000-3 - Sieťové zariadenia
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Predmet obstarávania

Předmětem veřejné zakázky „Odborné a bezbariérové vzdělávání v nových učebnách ZŠ Vančurova Hodonín – modernizace odborných učeben a dodávka vnitřního vybavení – Konektivita, IT“ je poskytnutí dodávek, souvisejících prací a služeb podle požadavků zadavatele, za účelem zvýšení kvality infrastruktury na Základní škole Vančurova 2, Hodonín, spočívající v modernizaci odborných učeben.

Stručný opis obstarávania

Popis plnění veřejné zakázky:
Předmětem zadávacího řízení je příprava, nastavení a instalace školní síťové infrastruktury, zajištění konektivity školy k veřejnému internetu (WAN), vnitřní konektivita školy (LAN) a instalace dalších bezpečnostních prvků podle podmínek a požadavků specifikovaných v dokumentaci.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
05.10.2020 10:00:00
Lehota viazanosti ponuky
05.12.2020

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Město Hodonín
Adresa
Masarykovo náměstí 53/1
Hodonín
695 35, Česká republika
Procesný garant
MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.