Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 05.12.2020 01:06

Karta obstarávania #1
Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce objektu mycí linky a ČOV

Informácie

ID zákazky
9011
Názov predmetu
Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce objektu mycí linky a ČOV
Číslo spisu VO
1
Číslo z vestníka VO
NR-04-20-PŘ-To
Druh postupu
VZMR
Typ obstarávania
VZMR
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45252100-9 - Stavebné práce na čističkách splaškov
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Predmet obstarávania

Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení díla pod názvem „Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce objektu mycí linky a ČOV“, v rozsahu a členění dle dokumentace pro provádění stavby (DPS), která tvoří Přílohu č. 4 ZD.

Stručný opis obstarávania

Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení díla pod názvem „Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce objektu mycí linky a ČOV“, v rozsahu a členění dle dokumentace pro provádění stavby (DPS), která tvoří Přílohu č. 4 ZD.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
20.11.2020 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Procesný garant
Mgr. Michaela Filipiecová
filipiecova@viaconsult.cz
+420 605201154
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty