Stav: Ukončená

Serverový čas: 05.10.2023 00:33

Karta obstarávania #062/2020/§117
Stavebnotechnické úpravy hygienického zázemia Zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS) Južná trieda 23, Košice v prepojení na Karanténne centrum.

Komunikácia