Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 17.06.2019 21:18

Karta obstarávania #17/2018
Sanácia vlhkosti budovy VšZP, a.s., pobočka Poprad, Tolstého 3631/1

Informácie

ID zákazky
976
Názov predmetu
Sanácia vlhkosti budovy VšZP, a.s., pobočka Poprad, Tolstého 3631/1
Číslo spisu VO
17/2018
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
84 678,57 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45442000-7 - Nanášanie ochranných vrstiev
90510000-5 - Likvidácia a spracovanie odpadu
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0105 - Okres Bratislava V
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je sanácia vlhnutia budovy VšZP na Tolstého 3631/1 v Poprade a realizácia prác s tým súvisiacich.
V budove je nutná sanácia vlhkosti budovy z dôvodu neustáleho vlhnutia spoločenských a registratúrnych priestorov. Tvoria sa plesne a je riziko výskytu chorôb. V suteréne, ktorý slúži ako archív je vysoká vlhkosť a môže dôjsť k poškodeniu dokumentácie a z pohľadu hygieny sú miestnosti zdravotne závadné.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

predpokladaná hodnota zákazky je uvedená bez DPH.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
21.09.2018 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Adresa
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská čásť Petržalka
85104, Slovenská republika
Procesný garant
Daniela Bauerová
daniela.bauerova@vszp.sk
+421 220824116

Dokumenty