Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.10.2023 23:49

Karta obstarávania #3456/2020
Výmena dátových prepínačov pre dohľadový kamerový systém

Komunikácia