Status: Ongoing INTERESTED

Server time: 23.11.2017 15:36

Tender card #R3-3/145/2017
Realizačná projektová dokumentácia na stavebné, technologické časti a súvisiace elektroinštalácie pre rekonštrukcie priestorov UNB Nemocnice Bratislava.

Information

Name of content of tender
Realizačná projektová dokumentácia na stavebné, technologické časti a súvisiace elektroinštalácie pre rekonštrukcie priestorov UNB Nemocnice Bratislava.
Tender ref. no.
R3-3/145/2017
Public tender journal ref. no.
EU journal ref. no.
Type of tender
Zákazky s nízkymi hodnotami
Type of public tender
Zákazky s nízkymi hodnotami
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value (not including VAT)
46 900.00 EUR
Main CPV
71250000-5 - Architectural, engineering and surveying services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom spracovania projektovej dokumentácie je projektová činnosť pre stavebné úpravy, technologické časti a súvisiacu elektroinštalácie pre rekonštrukcie priestorov Univerzitnej nemocnice Bratislava.

Schedule

Realizačná projektová dokumentácia na stavebné, technologické časti a súvisiace elektroinštalácie pre rekonštrukcie priestorov UNB Nemocnice Bratislava (Bid)
24.08.2017 12:00:00

Public Promoter

Name of company
Univerzitná nemocnica Bratislava
Address
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovak republic
Process supervisor
Jiří Zlámal
zlamal@unb.sk
+421 905369890

Documents