Status: Completed INTERESTED

Server time: 22.02.2018 01:42

Tender card #34283
Projektová dokumentácia rekonštrukcia Mikovíniho ulice v Trnave

Information

ID of tender
145
Name of content of tender
Projektová dokumentácia rekonštrukcia Mikovíniho ulice v Trnave
Tender ref. no.
34283
Public tender journal ref. no.
EU journal ref. no.
Type of tender
Zákazky s nízkymi hodnotami
Type of public tender
Zákazky s nízkymi hodnotami
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
49 999.00 EUR
Main CPV
71200000-0 - Architectural and related services
CPVs
71300000-1 - Engineering services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie uvedenej komunikácie, členenej na jednotlivé stavebné objekty, vrátane samostatného predprojektového geodetického zamerania riešeného územia a odborného autorského dohľadu.
Projektová dokumentácia bude zložená z dvoch samostatných častí, ktoré sa budú realizovať samostatne.
I. časť - realizačný projekt, ktorý zahŕňa úsek od mosta nad Trnávkou na Mikovíniho ulici po začiatok križovatky s Priemyselnou ulicou;
II. časť – dokumentácia pre územné rozhodnutie, ktorá zahŕňa úsek od začiatku križovatky s Priemyselnou ulicou po Nitriansku ulicu.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk (Bid)
08.09.2017 12:00:00

Promoter

Subject's name
Mesto Trnava
Address
Trhová 3
Trnava
917 71, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Radoslav Bazala
radoslav.bazala@trnava.sk
+421 918800448

Documents