Status: Cancelled INTERESTED

Server time: 22.02.2018 01:45

Tender card #ÚTVO 34261/2017
Realizácia stavebných prác cestička pre chodcov a cyklistov Ulica Hlboká

Information

ID of tender
147
Name of content of tender
Realizácia stavebných prác cestička pre chodcov a cyklistov Ulica Hlboká
Tender ref. no.
ÚTVO 34261/2017
Public tender journal ref. no.
12285-WYP
EU journal ref. no.
Type of tender
Nadlimitné zákazky
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
304 400.15 EUR
Main CPV
45233161-5 - Footpath construction work
CPVs
45233162-2 - Cycle path construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Brief description of tender or procurement

Rozsah predmetu zákazky je riešený v projektovej dokumentácii – realizačný projekt stavby „Cestička pre chodcov a cyklistov Ulica Hlboká”, spracovanej spoločnosťou AMBERG ENGINEERING, s.r.o. Bratislava v 10/2016.
Predmetom zákazky je vybudovanie samostatného chodníka a cyklochodníka na Hlbokej ulici. Začiatok úseku chodníka a cyklotrasy je navrhnutý plynulým napojením na jestvujúci chodník a cyklotrasu na svetelnej križovatke pri mestskom amfiteátri. Ďalej sa bude pokračovať severným smerom, v mieste blízkeho svahu je zúžené miesto zabezpečené zárubným múrom. Trasa pokračuje k autobusovej zastávke, prechádza cez prvú podestu schodiska, za schodiskom sa trasy chodníka a cyklotrasy prekrížia, pričom cyklotrasa sa dostane ku komunikácii. Chodník ako aj cyklotrasa budú ďalej napojené na plánovaný projekt Severnej veže.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk (Bid)
28.09.2017 10:00:00

Promoter

Subject's name
Mesto Trnava
Address
Trhová 3
Trnava
917 71, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Radoslav Bazala
radoslav.bazala@trnava.sk
+421 918800448

Documents