Status: Completed INTERESTED

Server time: 22.02.2018 01:47

Tender card #8308/2017
Poskytovanie internetových služieb

Information

ID of tender
149
Name of content of tender
Poskytovanie internetových služieb
Tender ref. no.
8308/2017
Public tender journal ref. no.
EU journal ref. no.
Type of tender
Zákazky s nízkymi hodnotami
Type of public tender
Zákazky s nízkymi hodnotami
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
45 000.00 EUR
Main CPV
72400000-4 - Internet services
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK0232 - Okres Levice
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zriadenie a poskytovanie garantovaného optického internetového pripojenia s kapacitou 100/100 Mbit/s symetricky bez agregácie a freewifi zóny na Námestí hrdinov v Leviciach. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo výzve na predloženie ponuky.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk (Bid)
14.09.2017 15:00:00

Promoter

Subject's name
Mesto Levice
Address
Nám. hrdinov 1
Levice
934 32, Slovak republic
Process supervisor
Miloslava Szillerová
miloslava.szillerova@levice.sk
+421 366350285

Documents