Status: Completed INTERESTED

Server time: 22.02.2018 01:43

Tender card #S/17168/RVO/2017
Nájom nebytových priestorov za účelom uloženia registratúrnych záznamov

Information

ID of tender
229
Name of content of tender
Nájom nebytových priestorov za účelom uloženia registratúrnych záznamov
Tender ref. no.
S/17168/RVO/2017
Public tender journal ref. no.
EU journal ref. no.
Type of tender
Zákazky s nízkymi hodnotami
Type of public tender
Zákazky s nízkymi hodnotami
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
30191100-5 - Filing equipment
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Nájom nebytových priestorov vrátane služieb spojených s užívaním nebytového priestoru za účelom uloženia registratúrnych záznamov v rozsahu približne 2000 bm.

For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Verejný obstarávateľ na realizáciu tohto prieskumu trhu využije softvér Josephine v rámci ktorého si zvolí postup pre realizáciu zákaziek s nízkou hodnotou. Tento postup je vyhovujúci pre dosiahnutie transparentného výsledku (sprístupnenie cenových ponúk od potencionálnych dodávateľov naraz v jednom čase).
Postup pre realizáciu zákaziek s nízkou hodnotou vyžaduje vyplnenie okrem iného aj nasledovných údajov: DRUH POSTUPU, TYP OBSTARÁVANIA, HLAVNÝ CPV. Verejný obstarávateľ uvádza, že zvolený DRUH POSTUPU, TYP OBSTARÁVANIA a HLAVNÝ CPV sú pre realizáciu tohto prieskumu trhu bezvýznamné.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk (Bid)
06.11.2017 14:30:00

Public Promoter

Subject's name
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Address
Ondavská 8
Košice
04011, Slovak republic
Process supervisor
Lenka Kovalíková
lenkakovalikova@vusch.sk
+421 557891665

Documents